Potrebujete vykonať geodetické práce

V ČOM SME DOBRÍ

poradenstvo

ODBORNÉ PORADENSTVO

Máme dlhoročné skúsenosti ktoré Vám zabezpečia istotu v dobrom plánovaní Vašich zámerov.

autorizovaní geodéti

KVALITNÉ PRÍSTROJE

Používame moderné a kvalitné značkové meracie prístroje vrátane GPS.

autorizovaní geodéti

AUTORIZOVANÝ GEODET

Konateľ spoločnosti je členom Komory geodetov a kartografov, čo je zárukou kvalitnej práce.

Autorizovaný geodet so skúsenosťami od roku 1994.